Technika

Schizofrénia

Je ochorenie spôsobené poruchou činnosti mozgu, ktoré ohrozuje najmä mladých ľudí. Choroba najčastejšie prepukne v období dospievania alebo ranej dospelosti. Niekedy sa však vyskytne aj u ľudí, ktorí už dosiahli vek 40 rokov. Svoju úlohu môžu zohrávať genetické faktory, poškodenie mozgu pri narodení, či užívanie drog. Jednoznačné príčiny vzniku ale dodnes nie sú známe.

schizofrenie

Pre nich je svet nepriateľom
Napriek tomu, že si mnohí myslia, že schizofrenici trpia rozdvojením osobnosti, nie je to pravda. Príznaky sa u každého chorého líšia, spoločným znakom však je, že väčšina pacientov vníma svet ináč ako ostatní. Vo svetle choroby sa často stane hrozivým a nepriateľským miestom, z ktorého majú strach. príznaky schizofrénie vo všeobecnosti delia na pozitívne a negatívne.

Pozitívne zahŕňajú tie symptómy, ktoré sú v porovnaní s normálnym duševným stavom akoby navyše. Sem patria poruchy vnímania, myslenia a správania, ako napríklad chaotické myslenie, nepokoj, či rôzne druhy halucinácií, vrátane takzvaných akustických halucinácií (hlasy v hlave). Pozitívne príznaky sa najsilnejšie prejavujú v období relapsu, zatiaľ čo v období remisie ustupujú. Práve návrat ochorenia, je u schizofrénie rizikový.

deprese

V druhej skupine symptómov sa nachádzajú navonok menej nápadné znaky, ktoré sa prejavujú úbytkom psychických funkcií. Pacienti môžu trpieť nedostatkom elánu a záujmu, či jednoducho chuti do života, ako aj depresiami, utiahnutosťou, apatiou a ochudobneným citovým prežívaním. Práve zmeny v nálade, nepokoj, úzkosť či nervozita sú náznakmi, ktorí môžu okoliu prezradiť začínajúce štádium schizofrénie.
Dá sa schizofrénia liečiť?
Schizofrénia nie je vyliečiteľná, jej priebeh však možno udržiavať pod kontrolou. Možností na liečbu je tu viacero. Od liekov, psychoterapie a socioterapie, cez komplexnú liečbu, ktorá je ich kombináciou, až po hospitalizáciu v prípade akútnych prejavov. S rozvíjajúcou sa technológiou a stále hlbším výskumom sa však vynárajú nové možnosti na liečbu alebo aspoň uľahčovanie života s touto chorobou a to aj aplikáciami, ktoré sú určené pre túto skupinu ľudí, čo je naozaj dobrá vec.