zaLOVE.sk - Love za Lóve!

UPOZORNENIE O OBSAHU


Chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tematikou, preto si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce body.

Kliknutím na ikonu VSTÚPIŤ potvrdzujete, že:

1) Je mi viac ako 18 rokov.

2) Pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená inak od predpisov Slovenskej republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky plnoletosti v danom štáte a že mi je viac ako 18 rokov a že vstup na internetovú stránku www.zalove.sk nie je obmedzený alebo zakázaný predpismi štátu, v ktorom sa nachádzam alebo som jeho štátnym príslušníkom.
 
3) Súhlasím s tým, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený využívať len v súkromí, a to výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 
4) Sexuálne orientované materiály ma nijako nepohoršujú, neurážajú, neohrozujú a na internetovú stránku www.zalove.sk vstupujem dobrovoľne.
 
5) Neposkytnem a ani priamo či nepriamo neumožním prístup k materiálom získaným na internetovej stránke www.zalove.sk osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v týchto bodoch.
 
Pokiaľ nespĺňate čo i len jednu podmienku uvedenú v bodoch 1 až 5, opusťte, prosím, ihneď internetovú stránku www.zalove.sk. 

Pokiaľ spĺňate všetky podmienky uvedené v bodoch 1 až 5, ste oprávnený vstúpiť na internetovú stránku www.zalove.sk.